So sánh sản phẩm

 • Hộp gỗ 6 chai

  Kích thước: cm x 33cmcm x 10,5cm
  Nguyên liệu: gỗ thông nhập khẩu
  Loại hộp: hộp gỗ 6 chai
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Hộp gỗ đơn

  Kích thước: 33cm x 11,5cm x 10,5cm
  Nguyên liệu: gỗ thông nhập khẩu
  Loại hộp: hộp gỗ đơn
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Hộp gỗ đôi

  Kích thước: 33cm x 23cm x 10,5cm
  Nguyên liệu: gỗ thông nhập khẩu
  Loại hộp: hộp gỗ đôi
  Liên hệ
  Mua nhanh